Om föreningen

Kontakta styrelsen

Kontakta i första hand styrelsen via mejl enligt nedan!
Responstiden för ärenden som skickas via mejl är upp till 1 vecka, för mer akuta ärenden se kontaktuppgifter nedan.
Observera att jour-ärenden som anmäls till SBC alltid är förenade med en extra kostnad för föreningen, dessa bör därför diskuteras med en styrelse-medlem innan anmälan.

Ordförande
Tim Gentele
brf.backsotan@gmail.com

Akuta ärenden / jourärenden utanför normal arbetstid
+46 70 511 69 28
(Jenny Richard)

Ledamöter
Erik Hansson
Jenny Richard
Johanna Westberg Laudahn
Rikard Åkerson
brf.backsotan@gmail.com

Suppleant
Tina Wang
Kaveh Sedigh Zadeh
Anton Lif
Mojgan Sanei
brf.backsotan@gmail.com
 

Garage, nycklar & fastighet
Erik Hansson
fastighet.backsotan@gmail.com

Hemsida
Jenny Richard
brf.backsotan@gmail.com

Fakturor, medlemsskap & godkännande av andrahanduthyrning
Tim Gentele
brf.backsotan@gmail.com

Ekonomisk förvaltning

Sbc, Sveriges Bostadsrättscentrum
Kundtjänst 0771-722 722.
Öppet vardagar 07.00-21.00