Kontakta styrelsen

Kontakta i första hand styrelsen via mejl enligt nedan!
Responstiden för ärenden som skickas via mejl är upp till 1 vecka, för mer akuta ärenden se kontaktuppgifter nedan.
Observera att jour-ärenden som anmäls till Svefab alltid är förenade med en extra kostnad för föreningen, dessa bör därför diskuteras med en styrelse-medlem innan anmälan.

Ordförande
Tim Gentele
brf.backsotan@gmail.com

Ledamöter
Erik Hansson
Johanna Westberg Laudahn
Tina Wang
Joel Andersson
brf.backsotan@gmail.com

Suppleant
David Karlsson
Minna Fredriksson
Rikard Åkerson 
brf.backsotan@gmail.com
 

Garage, nycklar & fastighet
Erik Hansson
fastighet.backsotan@gmail.com

Fakturor, medlemsskap & godkännande av andrahanduthyrning
Tim Gentele
brf.backsotan@gmail.com

Ekonomisk förvaltning

Sbc, Sveriges Bostadsrättscentrum
Kundtjänst 0771-722 722.
Öppet vardagar 07.00-21.00