Miljöstugan

  • Sopor ska källsorteras i Miljöstugan enligt anvisningarna. Sopor som inte har tillhörande kärl får INTE lämnas kvar i stugan – dessa ska man själv ansvara för och ta till återbruket för grovsopshantering. Det finns även ett uppsamlingskärl för glödlampor, batterier och elektronik innanför entrén på ICA Nära samt återvinningsstation på baksidan av ICA Nära.
  • För matavfall och hushållssopor ska de yttre cisternkärlen vid Våtmarksvägen 62 användas enligt anvisning. Bruna papperspåsar för matavfall kan hämtas på ICA Nära.
  • Det får INTE förekomma plast i matavfallscisternen – det hör hemma i miljöstugan i anvisad container. Att sopsorteringen missköts innebär en extrakostnad för vår bostadsrättsförening och påverkar därför föreningens ekonomi. Vid omfattande misskötsamhet kan föreningen komma att tvingas höja månadsavgifterna för att täcka dessa merkostnader, alternativt stänga miljöstugan.
  • Solna stad tillhandahåller en mobil återvinningscentral som stannar varannan vecka vid Spegeldammsparken. Till den mobila återvinningscentralen kan du lämna bland annat: något större mängder grovavfall, farligt avfall och elavfall men även textilier och kläder till återanvändning och olika typer av förpackningar.
  • Invånare i Solna stad kan också använda SÖRAB:s återvinningscentraler
  • Mer information om återvinning finns på Solna stads hemsida.